Val av produkt

Produkt

 

6910
speedbond

6950
expres

6998
betomix quick
Low Dust

6850
cemplaster

eps 360
lightbeton

6990
betodeck

Uppgift

Reparation av håligheter och sprickor

x

x

x

x

 

 

 

Falluppbyggnad

 

x

x

x

x

x

 

Gjutning av fast förankrad betong

 

 

x

 

 

x

 

Gjutning av flytande betong

 

 

x

 

 

 

 

Fastgjutning av beslag  m.v.

x

 

x

 

 

x

Byggnadsdel

Vägg

x

x

 

x

 

 

 

Golv

x

x

x

x

x

 

Miljö

Utomhus

x

 

x

x (vägg)

 

x

 

Inomhus

x

x

x

x

x

x

 

Våtrum

x

 

x

x

x

x

 

Simbassäng

 

 

 

 

 

x

Underlag

Betong

x

x

x

x

x

x

 

Putslag

x

x

 

x

x

x

 

Lättbetong

x

x

 

x

x

x

 

Bef. plattsättning

 

x

 

 

 

 

 

Stabila träunderlag

 

x

 

 

x

 

 

Träbjälklag

 

 

 

 

x

 

Golvvärme

 

 

x

x

x

x

x

Torketid

 

20 min.

1 t,

3 t,

3-4 t

20-30 t.

6 t

Skikttjoklek, mm

 

>20 mm

0-20 mm

20-80 mm

0-30 mm

20-30 mm

< 40 mm

I våtutrymmen ska tätskikt läggas ovan på spackelskiktet. På underlag med deformationsrisk eller risk för nedböjning så ska uninet användas.