Med mira x-plan är det nemt att spackla plana golv. x-plan är en snabbhärdande, fiberförstärkt spackelmassa för avjämning av båda betonggolv och träbjälklag, med eller utan golvvärme i båda nybygg och renovering.

 

Val av lösning:

 

Underlag Golv utan värme Golv med värme

Betong och lettbetong

 1. Underlag rengöras

 2. Priming med mira 4180 primer

 3. Planspackling med mira x-plan low dust

 1. Underlag rengöras

 2. Priming med mira 4180 primer

 3. Planspackling med mira x-plan low dust

Trä

 1. Underlag rengöras

 2. Priming med mira 4180 primer

 3. Uninet*

 4. Planspackling med mira x-plan low dust

 1. Underlag rengöras

 2. Priming med mira 4180 primer

 3. Uninet* og värmekablar

 4. Planspackling med mira x-plan low dust

*) Vid ytbeläggning med vinyl ellar liknande behöver uninet ej användas.

Åtgång
Det går åt 1,7 kg x-plan low dust pulver per m² vid 1 mm tjocklek.

Tjocklek
På betong, puts och gammal keramikbeläggning: 2-50 mm
På lätbetong: 5-30 mm
På trä: 5-50 mm

Du ska använda
Hink och borste till primer
Hink + omrörare till x-plan low dust
Tandspackel
Evt. flowtest

 

Så gör du! Planspacktling av gulv