Val av lösning

 

Glaserade plattor,
glasmosaik

Oglaserade plattor

Natursten

Grundrengöring av olja, fett, vax, tvålrester
och smuts

7110 base cleaner

7110 base cleaner

7110 base cleaner

Grundrengöring av kalk

7120 ceramic cleaner

7120 ceramic cleaner

 

Ytbehandling

 

7130 ceramic oil

7130 ceramic oil

Rengöring

7220 sanitary wash

7210 ceramic wash

7210 ceramic wash

Ett bra verktyg säkrar ett gott resultat

Torrmoppen är lämplig till lätt, daglig rengöring av golvarealer. 
Padmaster används till grov rengöring.
Golvtvätt ger det bästa resultat, när tvättvatten och sköljvatten hålls i 2 separata hinkar.
Använd en golvmoppe till golvtvätt.
Till större golvytor kan man med fördel använda vattendammsugare.

Tips om rengöring af keramiska kakel, klinker och natursten

Fett och smuts kräver andra rengöringsmedel än kalk

Tvättmedlet i 7110 base cleaner, 7210 cereamic wash och 7220 sanitary wash är bra lösningar att lösa fett och smuts. Det har däremot ingen effekt på kalk och cementrester.
7120 ceramic cleaner innehåller syra, som löser upp kalk och cementrester. Har ingen eller ringa effekt på tvål och smutsrester.

Badanläggningar och fuktiga områden

Smuts, tvålrester och fett rengörs med 7220 sanitary wash. Kalkbeläggningar i fuktiga områden, på sanitetsporslin och armaturer rengörs med 7120 ceramic cleaner.
 

Golv i kök, gångstråk m.m.

För dagligt skötsel eller efter behov för att rengöra smuts. Fastsittande smuts rengörs efter följande metod:
Oglaserad klinker, natursten och liknande rengöring med 7210 ceramic wash, som efterlämnar en tunn, beskyddande film.
Täta, granitkeramiska plattor, glaserade plattor samt polerad marmor och granit rengörs med 7220 sanitary wash, som efterlämnar ytan helt ren utan fläckar.


Grundrengöring av alla typer keramiska beläggningar och natursten - dock inte marmor

Oansett rengöringsrutiner kan det vara nödvändigt några gånger om året att grundrengöra med 7110 base cleaner. Eventuella kalkfläckar, fogrester och cementslam kan därefter rengöras med 7120 ceramic cleaner.
Sugande klinker ska efter grundrengöring behandles med 7130 ceramic oil.

Golvtvätt ger det bästa resultat, när tvättvatten och sköljvatten hålls var för sig

Använd 2 hinkar - en till tvättvatten och en till sköljvatten. Så snart rengöringsmedlet har haft tid till at värka, ska det smutsiga tvättvattnet torkas upp - annars binder smutsen till ytan, som får en matt, gråaktig hinna. Byt sköljmedel ofta.

Såhär kan du bestämma, vilken rengöringsmedel du ska använda 

Rengör ett område med 7110 base cleaner. När ytan är torr, hälls några dråppar hushållssprit ut på plattan.
I fall spriten suger ned i plattan, ska man använda 7130 ceramic oil til plattor och 7210 ceramic wash till daglig rengöring.
I fall spriten inte suger ner i plattan, ska man normalt inte grundbehandla med olja. Till daglig rengöring används 7220 sanitary wash, dock kan golvytan i några tillfällen behöva en mera mattande behandling med 7210 ceramic wash.

Så här gör du! Olja, fett och smuts på keramiska plattor och natursten
Så här gör du! Fogrester, cementspill, kalkbeläggningar på kakel, klinker, natursten och sanitetsporslin
Så här gör du! Ytbehandling av oglaserade klinkerplattor och natursten
Så här gör du! Rengöring och skötsel av oglaserade keramiska plattor och natursten
Så här gör du! Rengöring av glaserade plattor, granitkeramik, polerad marmor/natursten och sanitetsporslin