mira produktgrupper

mira tillhandahåller ett brett sortiment av produkter för gjutning, spackling, tätskikt, fäst- och fogmassor och skötselprodukter för kakel och klinker.

Produkterna är anpassade för ett brett användningsområde av olika krav.

 • 6700 cemplan

  Cementbaserad, plastförstärkt avjämningsmassa för planspackling av undergolv

  Læs mere
 • x-plan low dust

  Cementbaserad, plast- och fiberförstärkt snabbhärdande, damm reducerad, reparations- och spackelmassa, för våta och torra utrymmen.

  Læs mere
 • 6600 cemplan

  Cementbaserad, plastförstärkt avjämningsmassa för planspackling av undergolv.

  Læs mere
 • 6850 cemplaster

  Flexibelt, snabbhärdande spackelmassa till reparation och spackling av vägg- och golv inomhus.

  Læs mere
 • colourplan

  Cementbaserad, plastförstärkt, golvavjämningmassa för toppbeläggning på cementbaserade golvytor 

  Læs mere
 • 6990 betodeck

  Cementbaserad, lågalkalisk spackelmassa med tillsats av tvätted kvartssand. Ingen risk för utfällning efter alkalikisel reaktion.

  Læs mere
 • easyplan

  Cementbaserad avjämningsmassa för planspackling av undergolv

  Læs mere