Hvor må det brukes?​
oversikt over materialer og produkter

Materiale: 7110
base
cleaner
7120
ceramic
cleaner
7230
ceramic
wash
7360
tile
sealer

Marmor og øvri-
ge kalkholdige
fliser uten over-
flatepolering
samt rå natur-
stein uten over-
flatebehandling.

Brukes der
overflaten er
tilsmusset med
olje, smuss
og fettaktige
pleiemidler.

Må ikke brukes
på marmor
eller andre
kalkholdige
materialer. 

Velegnet til
daglig vask og
rengjøring på
alle underlag,
som enten er
overflatebe-
handlet eller
ubehandlet.

Fjerner daglig
smuss og til-
smussning.

Ved sterkt
belastede
overflater med
mye trafikk
kan det være
behov for og
grunnrengjøre
overflaten med
7110 base
cleaner og
fortsette med
overflatebe-
handlingen og
rengjøringsru-
tinene flere
ganger årlig.

Avviser opp-
sug i flisens
finporede
struktur, både
før og etter
fuging.

Ved sterkt
sugende over-
flater skal det
påføres rike-
lig, da senere
behandling
ikke er mulig.

Tettbrente
fliser og klinker
u/glasur, hvor
overflaten ofte
har en micro
struktur, som
tillater noe
absorpsjon i
porene.

Fjerner fugeslør
på fliseflaten
og kalkavleiring
på fliseover-
flater, sanitets-
gjenstander
samt armaturer.
Brukes kun i
svak oppløs-
ning på emal-
jerte overflater.

Terrakotta, tegl-
fliser og lign.
stabilt porøse
og sugende
materialer.

Sanitetsgjen-
stander, toalett,
håndvask, bade-
kar, armaturer
etc.

Ikke
aktuelt.

Glaserte fliser,
klinker, mosaik
og polert natur-
stein/marmor.

Vær forsiktig
med avrens-
ning av polert
marmor
, som
ofte er voks-
behandlet på
overflaten.

Må ikke brukes
på polert
marmor.

last ned brosjyren vår:

LUKK

Gjør som andre byggeksperter!

Meld deg på miras nyhetsbrev og få gratis fagkunnskap til byggefasen og de nyste oppdateringene om produktene våre.