Valg av produkt

Oppgave z-fix
Excellent

Low
Dust
3600
multi
crete
3110
unifix
Low
Dust
3130
superfix
Low
Dust

3230
super
rapidfix

3250
gigafix
floor

3650
multi
pox

Bygn.del Vegg x x x x x   x
  Gulv x x x x x x x
Miljø Tørre rum x x x x x x x
  Våtrum* x x x x x x x
  Ute x   x x x   x
Underlag

Nye betong- og
lettklinkerbetong-
elementer**, treplater, stål

  x          
  Utherdet betong***,
murverk av 
lettbetong blokker
x x x x x x x
 

Eldre betong-
og lettbetong-
elementer****,
pusset murverk

x x x x x x x
  Trebjelkelag
med flytesparkel
x x x x x   x
 

Gipspuss,
gipsplater

x x x x x    
  Malte flater,
gamle fliser
x x x x x x x
Fliser Svakt sugende
keramikk
x x x x x x x
  Moderat sugende
keramikk, skifer,
granitt m.v.
x x x x x x x
  Høyt sugende
keramikk
x x x x x    
  Marmor, tynne
keramiske fliser
med lys farge
x x x x x x  
  Glassmosaikk x x x x x   x
  Storformat
fliser
x         x  
Tørketid Timer til fuging 10-18 3-6 10-18 10-18 1-2 3-6 24-48

*) Våtrom vanntettet med 4400 multicoat
**) Under normale herdeforhold menes betong- og lettbetongelementer under 2 mnd.
***) Under normale herdeforhold menes at elementene/murverket er 2-6 mnd.
****) Under normale forhold menes at elementene er eldre enn 6 måneder..

 

Valg av tannsparkel

For sikker flismontering er det viktig å velge korrekt lim og tannstørrelse på tannsparkelen. 

mira anbefaler at man benytter tannsparkel som gir halvrunde limkammer, av flere grunner:

  • De halvrunde limkammene er lettere å komprimere og gir større sikkerhet for full limdekning.
  • De halvrunde limkammene har ingen "hjørner" som skinntørker og gir dårlig vedheft.

Fliser maks.
20x 20 cm

Fliser maks.
30 x 30 cm

Fliser maks.
40 x 40 cm

Fliser maks.
50 x 50 c,

Fliser over
50 x 50 cm

 

LUKK

Gjør som andre byggeksperter!

Meld deg på miras nyhetsbrev og få gratis fagkunnskap til byggefasen og de nyste oppdateringene om produktene våre.