Val av produkt

Uppgift Glaserade plattor,
glassmosaik
Oglaserade
plattor
Kalkhaltig 
natursten
Ej kalkhaltig
natursten
Rengöring av olja, fett
vax, tvål och smuts
7110 base
cleaner
7110 base
cleaner
7110 base
cleaner
7110 base
cleaner

Rengöring av kalk,
cementrester och rost

7120
ceramic
cleaner
7120
ceramic
cleaner
  7120
ceramic
cleaner
Ytbehandling   7130
ceramic oil
7130
ceramic oil
7130
ceramic oil
Rengöring 7220
sanitary wash
7210
ceramic wash
7210
ceramic wash
7210
ceramic wash

 

STÄNG

Gör som andra byggexperter!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du får ny kunskap om alla byggfaser och våra senaste produktuppdateringar. Helt kostnadsfritt!