Hur får det användas?
översikt över material och produkter

Material: 7110
base
cleaner
7120
ceramic
cleaner
7230
ceramic
wash
7360
tile
sealer

Marmor och
övriga kalkhal-
tiga plattor utan
ytpolering och
rå natursten
utan ytbehand-
ling.

Används där
ytan är
nedsmutsad
med
olja, smuts och
fettliknande
skötselmedel.

Får inte använ-
das på marmor
eller andra
kalkhaltiga
material.

Lämplig för
daglig tvätt
och rengöring
av alla
ytor som
antingen är
ytbehandlade
eller
obehandlade.

Tar dagligen
bort skräp
och smuts.

Vid kraftigt
belastade ytor
med mycket
trafik kan man
vara tvungen att
grundrengöra
ytan med
7110 base
cleaner och
sedan fortsätta
med ytbe-
handling och
rengörings-
rutiner flera
gånger per år

Avvisar
absorption
i kaklens
finporiga
struktur - både
före och efter
fogning.

Vid starkt
sugande
ytor ska man
applicera en
riklig mängd
eftersom efter-
behandling inte
är möjlig.

Tätbrända plat-
tor och klinkers
utan glasyr där
ytan ofta har en
mikrostruktur
som tillåter en
viss absorption
i porerna.

Avlägsnar
fogrester
på kaklade
ytan och
kalkavlagringar
på kakelytor,
sanitetsartiklar
och armaturer.
Används
endast i svag
lösning på
emaljerade
ytor.

Terrakotta, tegel-
plattor och liknan-
de stabilt porösa
och absorberan-
de material.

Sanitetsartiklar,
toalett, handfat,
badkar, armatu-
rer o.d.

In
aktuellt.

Glaserade
plattor, klinkers,
mosaik och
polerad natur-
sten/marmor.

Var försiktig
vid rengöring
av polerad
marmor
 som
ofta har
vaxbehandlats
på ytan.

Får inte använ-
das på polerad
marmor.

ladda ner vår broschyr:

STÄNG

Gör som andra byggexperter!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du får ny kunskap om alla byggfaser och våra senaste produktuppdateringar. Helt kostnadsfritt!