Vælg produkt

Hvor må det bruges?
Oversigt over materialer og produkter.

Materiale: 7110
base
cleaner
7120
ceramic
cleaner
7230
ceramic
wash
7360
tile
sealer

Marmor og øvri
ge kalkholdige
fliser uden over-
fladepolering
samt rå natur-
sten uden over-
fladebehandling.

Anvendes hvor
overfladen er
tilsmudset
med
olie, snavs
og fedtagtige
plejemidler.

Må ikke anven-
des på marmor
eller andre
kalkholdige
materialer. 

Velegnet til
daglig vask og
rengøring på
alle underlag,
der enten er
overfladebe-
handlet eller
ubehandlet. 

Fjerner daglig
snavs og til-
smudsning.
 
Ved stærkt
belastede
overflader med
meget trafik
kan der være
behov for at
grundrengøre
overfladen
med 7110 base
cleaner og
fortsætte med
overfladebe-
handlingen og
rengøringsru-
tinerne flere
gange årligt.

Afviser opsug
i flisens
finporede
struktur, både
før og efter
fugning.

Ved stærkt
sugende over-
flader skal der
påføres rige-
ligt, da senere
behandling
ikke er mulig.

Tætbrændte
fliser og klinker
u/glasur, hvor
overfladen ofte
har en micro
struktur, der
tillader nogen
absorption i
porerne.

Fjerner fugeslør
på flisefladen
og kalkaflejring
på fliseover-
flader, sani-
tetsgenstande
samt armaturer.
Anvendes kun i
svag opløsning
på emaljerede
overflader.

Terrakotta, tegl-
fliser og lign.
stabilt porøse
og sugende
materialer.

Sanitetsgen-
stande, toilet,
håndvask, bade-
kar, armaturer
etc.

Ikke
aktuel.

Glaserede fliser,
klinker, mosaik
og poleret
natursten/mar-
mor.

Vær forsigtig
med afrens-
ning af poleret
marmor,
 der
ofte er voks-
behandlet på
overfladen.

Må ikke anven-
des på poleret
marmor

 

Brochure om klinkepleje

Brochure om klinkepleje


Professionelle produkter til pleje og vedligeholdelse af dine fliser.


Download brochuren >

 Find din nærmeste forhandler

Produkterne fra mira forhandles og lagerføres over hele landet af tømmerhandler og byggemarkeder og af fliseforhandlere. Se, hvor du finder vores produkter.


Se mere >