4400 multicoat vådrumsmembran er godkendt som radonsikring i boliger!  


Ved både renovering og nybyg er der ofte ønske om at sikre mod indsivning af radon fra undergrunden. mira 4400 multicoat er testet ved Build (SBI) til at opfylde kravene til radonsikring. Testen viser at 4400 multicoat er så tæt at radon holdes ude. Radonsikring anbefales på fundamenter, terrændæk, gulve, kældergulve og kælderydervægge, og ved rør- og kanalgennemføringer i disse. 4400 multicoat anbefales på underlag som letbeton, teglsten, beton, puds og cementbundne spartelmasser. 

Konstruktionerne i denne vejledning er testet i henhold til prøvningsmetode beskrevet i SBI 2016:21, Lufttæthed af

Radonsikring symbol

Radontætning med 4400 multicoat ved nybyggeri

Krav til radonsikring ved nybyggeri: I følge bygningsreglementet BR18, som indeholder bestemmelser om indeklima, skal bygninger udføres, så det sikres, at radonindholdet indendørs ikke overstiger 100 Bq/m3. Skærpelsen følger Verdenssundhedsorganisationen WHO’s anbefalinger. Se mere i SBi-anvisning 233 Radonsikring af nye bygninger.

stoeb beton 1

Terrændæk
4400 multicoat påføres terrændækket. Ved dilationsfuger og støbeovergange monteres 100 mm safecoat fiberstrimmel i den våde 4400 multicoat. Efterfølgende påføres fulddækkende top lag af multicoat.

stoeb beton 1

Terrændæk og let ydervæg
4400 multicoat påføres beton- pladen. Dampspærren i væggen klæbes til betonpladen med 4400 multicoat, med egnet tape, såsom 4564 sealband.

stoeb beton 1

Terrændæk og indervæg
Under indervægge påføres 4400 multicoat. Ved dilationsfuger og overgange mellem fundament og betonplade, lægges 100 mm safecoat i den våde 4400 multicoat. Efterfølgende påføres fulddækkende top lag af multicoat.

stoeb beton 1

Terrændæk og tung ydervæg
4400 multicoat påføres betonplade og føres henover fundamentets overside. Vinkler, dilationsfuger og materiale skift, armeres ved at ilægge 100 mm safecoat fiberstrimmel i den våde 4400 multicoat. Efterfølgende påføres fulddækkende top lag af multicoat.

stoeb beton 1

Støbes betonpladen ind over fundamentet og der lægges fugtspærre under bagvæggen, påføres 4400 multicoat 50 mm op af bagvæggen. I overgangen væg/ gulv monteres 100 mm safecoat fiberstrimmel i den våde 4400 multicoat. Efterfølgende påføres fulddækkende top lag af multicoat.


Ved brug af 4400 multicoat som vandtætning, henvises til monteringsanvisningen for vandtætning

 


Radontætning med 4400 multicoat ved renovering i eksisterende bygninger

Krav til radonsikring ved nybyggeri: I følge bygningsreglementet BR18, som indeholder bestemmelser om indeklima, skal bygninger udføres, så det sikres, at radonindholdet indendørs ikke overstiger 100 Bq/m3. Skærpelsen følger Verdenssundhedsorganisationen WHO’s anbefalinger.
Se mere i SBi-anvisning 233 Radonsikring af nye bygninger.

stoeb beton 1

På sugende underlag som letbeton, beton eller puds samt cementbaserede spartelmasser primes med 4180 primer fortyndet med vand som angivet på emballagen.

stoeb beton 1

I overgange væg/væg samt gulv/ væg monteres en 100 mm safecoat fiberstrimmel i 4400 multicoat. Efterfølgende påføres et fulddækkende toplag af 4400 multicoat.

stoeb beton 1

Monter seal manchet ved rørgennemføringer i 4400 multicoat. Manchettens størrelse vælges ud fra rørdiameter. Tryk manchetten fast til rør og underlag. Efterfølgende påføres et fulddækkende toplag 4400 multicoat.

stoeb beton 1

Rør i rør system forsegles som foregående.

stoeb beton 1

Ved gulvafløb monteres selvhæftende seal manchet. Ved afløbsrør for toilet/faldstamme klippes/- skæres hul i manchetten ca. 10 mm mindre end rørdiameter. Følg skæreringen på manchetten.

stoeb beton 1

Påfør 4400 multicoat under man- chettens frie hvide kant og pres den godt ind i multicoaten.

stoeb beton 1

Påfør 4400 multicoat i et jævnt lag på min. 1000 g pr. m2 på gulvet og 50 mm. og ad væggene. Anvend en korthåret rulle.

stoeb beton 1

Ved betongulv med svindrevner, kan safecoat dug monteres som indlæg i multi coatlaget. Påfør første lag min. 500 g 4400 multicoat pr. m2 og udlæg dugen i den våde multicoat. Andet lag 4400 multicoat påføres fort løbende. Totalforbrug 1000 g 4400 multicoat pr. m2.

stoeb beton 1

Tørretid er afhængig af rumtemperatur og luftfugtighed. 4400 multicoat skal tørre 12-18 timer afhængig af rumtemperatur og luftfugtighed før videre arbejde kan påbegyndes.


Radontætning i installationsskab

stoeb beton 1

Udsparing omkring rør udføres med beton til gulvniveau. Når betonen er tør, primes med 4180 primer. 4400 multicoat påføres indtil 20 mm fra rør. Planstop monteres 50 mm fra, rør hele vejen rundt om rørgennemføringerne eller op til væg. 4400 multicoat blandes med 10% vand og røres godt sammen. Blandingen hældes ud mellem rørene indenfor planstopafgrænsningen. Blandingen kan med fordel fordeles med en pensel, hvorefter der vibreres med penslen indtil blandingen er jævnt fordelt.
Find din nærmeste forhandler

Produkterne fra mira forhandles og lagerføres over hele landet af tømmerhandler og byggemarkeder og af fliseforhandlere. Se, hvor du finder vores produkter.


Se mere >